Сервиз
„Венто енерджи” ООД предлага 24 – часов сервиз на бензиностанции и газстанции на територията на Република България, като срокът за отстраняване на възникнала повреда на обекта е до 6 часа от момента на уведомяване. Рзаполага с резервни части и консумативи за ремонт на всички видове помпи, разходомери, диференциални и възвратни клапани, байпасни клапани, колонки за светли горива и LPG, всички видове пистолети, пълначни маркучи, брейк-връзки.
Услуги

- Периодични прегледи /2,4 и 8 – годишни/ на газови резервоари, както и почистване при желание на клиента, придружени с необходимите протоколи за изпитание

- Замерване точността на колонки  с еталон

- Изпитание на предпазни клапани, пълначни маркучи, газсигнализатори и катодна защита

- Ремонт на всички видове помпи, пренавиване на Ex ел.двигатели, смяна на механични челни уплътнения

- Ремонт и изпитване точността на разходомери, смяна фибри, цилиндри, маншони

- Ремонт на бензинови с VR, дизелови и газ пистолети

- Периодични прегледи /2,4 и 8 – годишни/ на газови резервоари, както и почистване при желание на клиента, придружени с необходимите протоколи за изпитание

- Замерване точността на колонки с еталон

- Изпитание на предпазни клапани

- Изпитание на пълначни маркучи

- Замерване на газсигнализатори

- Замерване на катодна защита

- Монтаж на катодна защита на подземни стоманени тръбопроводи и резервоари

Travel Turne Tranzito