LPG
-Подмяна на изолация на LPG резервоар
-Дефектоскопия
-Подмяна на дефектирал тръбопровод
-Подмяна на дефектирала контролно-измервателна и спирателна арматура
- Подмяна помпени агрегати
-Монтаж на електро-химична катодна защита на резервоари и подземни тръбопроводи
-Газ-сигнализация на съществуващи обекти
-Врязване на щуцери на резервоари
СВЕТЛИ ГОРИВА
-Подмяна корозирали резервоари, тръбни трасета
-Подмяна дефектирали пълначни шахти
- Подмяна спирателна арматура

Travel Turne Tranzito