Професионализъм и качество

Монтаж на LPG резервоари / с обем от 5 до 30 куб. метри/ и съответните инсталации към тях снабдени с необходимата контролно-измервателна и спирателна арматура.

 

ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ:
SIHI – CENA
TRAVAINI
HUDRO-VACUUM
КОЛОНКИ
ADAST
TATSUNO
SCHEIDT & BACHMANN

РЕЗЕРВОАРИ:
двустенни, изолирани, едно- и много секционни с обем от 3 до 60 куб. метри

КОЛОНКИ ЗА СВЕТЛИ ГОРИВА:
ADAST
TATSUNO
SCHEIDT & BACHMANN
SALZKOTTEN
TOKHIME

ПЪЛНАЧНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ БУТИЛКИ:

НИВОМЕРНИ СИСТЕМИ:
Фирмата предлага проектиране, доставка и монтаж на везни ВИМКО и неонходимата предпазна и спирателна арматура към тях.
Предлага доставка, монтаж и сервиз на следните нивомерни системи:
Site Sentinel-iTouch – ОПВ Маркет;
VISI-x FAFNIR gmbH; Германия
VEEDER ROOT;
NAX-121 “ПАЛМО” АД

ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ:
Дистрибутор е на следните касови и компютърни система с фискална памет:
ОЙЛ СИС 1.0-Д – КL  - „ЕНСИС” ООД
ДАЙС 2000 КL  - „ДАЙС-СЕТ” ООД
IFS – „ВЕДИКОМ” ЕООД
ТЕНАКС В.2007 – KL –„ТЕНАКС 2011” ЕООД,

за което притежава съответните Удостоверения от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Travel Turne Tranzito