• 15ee1a69-4156-4860-bb6c-06cf16fe7ccc-admin-thumb.jpg
  • aboutoilandgas2
  • Gas
  • aboutoilandgas2
  • 15ee1a69-4156-4860-bb6c-06cf16fe7ccc-admin-thumb.jpg

Ние Сме

Венто енерджи” ООД изработва и монтира стационарни газостанции за подземен и надземен монтаж с обем V= 5; 10; 20; 25; куб. м., газохранилища, и др.Инсталациите са оборудвани с необходимата контролно измервателна и спирателна арматура, със стоманени безшевни тръбопроводи или с такива тип FLEXWELL- гъвкави метални тръби с PVC покритие. Предимството на последните е, че при подземно полагане не се наблюдава корозия е не е необходима електрохимична катодна защита.

Съоръженията са съобразени международните изисквания за екологични стандарти, както и с новите изискванията по “Наредбата за устройството, безопасна експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове” (ДВ бр.82 /21.09.2004г.)
Компанията предлага изработване и монтаж на бензиностанции. Резервоарите могат да бъдат едносекционни, двусекционни, трисекционни или четирисекционни за различните видове горива. До настоящия момент имаме изградени модулни инсталации за светли горива в Северна България, газостанции и бензиностанции в градовете – Бургас, Елена, Сливен, Варна, София, Монтана, Самоков, Благоевград, Мездра, Горни Богров, Рудозем, с. Стеврек обл. Търговище. Участваме в изграждането и ремонтните дейности на петролни бази и газостанции на  „ЛУКОЙЛ Б-Я” EООД, „РОМПЕТРОЛ Б-Я” АД.
Фирмата извършва периодични прегледи и ремонти на съдове с повишена опасност, врязване на щуцери за нивомерни сонди, преработка на същесвтвуващи инсталации както и всички видове периодични прегледи на предпазна арматура – клапани, маркучи; газсигнализатори и катодна защита, като издава съответните протоколи за годност и експлоатация. Предлага и монтира нивомерни системи за резервоари с различни видове горива. Разполага с мобилни станции за изсмукване на течна и газова фаза LPG, спестяващи на клиента, загуби на гориво при рзхерметизиране и опазва околната среда от вредни емисии. Дистрибутор е на касови апарати и компютърни системи с фискални устройства в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 от 13.12.2006г, за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти. Извършва  ремонт на всички видове газ-разходомери, газ-помпи, както и цялостен ремонт на газ-колонки.
„Венто енерджи” ООД изгражда LPG съоръжения на територията на Гърция, Македония и Сърбия.
Фирмата извършва сервизна дейност по поддръжка на LPG съоръжения, съоръжения за светли горива, нивомерни системи и касови и компютърни системи с фискална памет на обекти на територията на цялата страна. Има изградени 6 сервизни мобилни екипа. Официален сервиз на LPG инсталации на всичките 200 обекта  на „ЛУКОЙЛ Б-Я” ЕООД в продължение на 1 година, като и в момента продължава дейнстта на една част от тях. През 2010 и 2011 специаизиран екип на фирмата е извършил над 130 периодични прегледи и изпитания  на газ резервоари пред органите на РО ИДТН.

Travel Turne Tranzito